"Pazarska sehara"Trenutno prisutni 1
Musafiri 1
Clanovi 0
 Zivjeti na Islamski nacin

 

Budi skroman na ovome svijetu i traži ahiret.

Ne uzimaj od dunjaluka više nego što ti je potrebno, u protivnom si sličan onome koji uzima strvinu.

 
Požuri sa pokajanjem od svih grijeha. Loše djelo uvjek poprati dobrim koje će ga izbrisati, i čuvaj se odgađanja pokajanja.
 
Potvrdi svoje pokajanje kajanjem za ono što se desilo, čvrstom odlukom da se nećeš više povratiti griješenju, i nastojanjem da što prije nadoknadiš ono što si propustio od namaza, zekata, posta i drugog, i da svoje obaveze izvršavaš, te da se odužiš svima kojima si bio bilo šta dužan.
 
Što više vremena provodi u ibadetu i Allahu dž.š. se približi redovnim obavljanjem svih farzova koje ti je propisao.
 
Što više čini dobra djela, pogotovu u vrijeme pokvarenosti (naroda).
 
Ustraj u dobrim djelima, jer je Allah dž.š. najdraže ono djelo koje čovjek redovno i stalno obavlja, makar bilo i neznatno.
 
Nemoj puno brinuti za dunjalukom i nemoj se boati siromaštva, nego se čvrsto u Allaha dž.š. pouzdaj i od njega zatraži utočište od neimaštine, jer je to stanje dobrih ljudi.
 
Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dž.š. dodjelio i nemoj se žalostiti.
 
Budi od onih koji ne žude za imetkom drugih, pa će te oni zavoljeti i bićeš bogat. A budi skroman u dunjaluku zavoliće te Allah dž.š..
 
Ne gledaj u onoga ko je ispod tebe u pogledu vjere, nego gledaj  u onoga ko je iznad tebe.
 
Ne gledaj u onoga ko je iznad tebe u pogledu dunjaluka, nego gledaj u onoga ko je ispod tebe.
 
Traži halal (zaradu), jer je to prva obaveza poslije obavljanja farza.
 
Ne jedi ništa što je ukradeno, inače ćeš biti sudrug u grijehu.
 
Neka ti jelo bude halal, bićeš od onih čija je dova kabul.
 
Budi kao pčela, jede lijepo i dobro, a i ostavlja lijepo i dobro.
 
Između sebe i harama stavi zastor od halala.
 
Čuvaj svoj jezik i nemoj govoriti o onome što te se ne tiče, jer je to znak ispravna islama kod čovjeka.
 
Budi povjerljiv, jer ko povjerenja nema taj nema ni vjere.
 
Puno se boj Allaha dž.š. i čuvaj se drskosti prema Njemu.
 
Nadaj se oprostu od Allaha dž.š., Njegovoj milosti i uvijek najljepše očekuj od Njega.
 
Budi strpljiv u iskušenju, a zahvalan u izobilju.
 
Ne strahuj od onoga što te zadesi i ne žali za onim što te mimoiđe (od dunjaluka).
 
Ne nosi zapise i hamajlije, jer je to strogo zabranjeno, i ne liječi se izuzev šerijatski dozvoljenim načinom.
 
Liječi se od bolesti, jer je Allah dž.š. dao bolest, ali i lijek za svaku od njih.
 
Voli svoju braću muslimane radi Allaha dž.š.  zavoliće te Allah dž.š..
 
Posjećuj bolesne i olakšaj im.
 
Dovu im čini za njihovo ozdravljenje tajno da niko ne zna.
 

O smrtnom času...

  Ne dozvoli da prespavaš ni jednu noć a da nisi vasijjet napisao i u njemu budi pravedan.
  
Spremi se za smrt prije nego što nastupi.
 
Što češće se sjećaj smrti.
 
Dženaze klanjaj i isprati umrle do kabura i češće posjećuj mezarluke kako bi se posjetio na smrt i šta te čeka.
 
Porodici umrlog spremi hranu, jer su oni zauzeti svojom brigom.
 
Nemoj sjediti na kaburovima, drugima brani da to rade i ne dozvoli da se razbijaju kosti umrlih.
 
Ne ukrašavaj kaburove i na dnjima ništa ne gradi.
 
Od Allaha dž.š. zatraži rahmet umrlom i spominji ga po onome što se sječaš od njegovih pozitivnih stvari.
 
Nemoj loše govoriti o mrtvima, jer su oni otišli onome što su pripremili, a to vrijeđa žive.
 
Čuvja se naricanja (oplakivanja) za mrtvima i drugima zabranjuj da to rade.
 
Upozori svoje žene da ne žaloste (da se ne pridržavaju određenih pravila ponašanja kao što je neizlazak iz kuće, određena nošnja i sl.) za bilo kim više od tri dana, izuzev za svojim muževima.
 
Nemoj prolaziti pored grobova nasilnika i nevjernika, ili njihovih bivših prebivališta a da se ne sjetiš šta ih je zadesilo.
 
Iza sebe (poslije svoje smrti) ne ostavljaj ništa loše - kao što je kakav muzički instrument, ili knjiga koja vodi u zabludu i tome slično.
 
Uradi što više  dobrih djela za koja ćeš imati nagradu i poslije svoje smrti, kao što je izgradnja džamija i širenje nauke.
 
Budi muttekija (bogobojazan), bićeš Allahov dž.š. evlija.
 
Ne budi ohol, pa da postanješ jedno od najgorih Allahovih dž.š. stvorenja.
 
Allaha dž.š. stalno moli da ti podari Džennet i Njemu se utječi od Džehennemske vatre.
 
Upoznaji se sa onima koji šerijatske propise primjenjuju u svome životu i sa njima se druži kao bi zajednički praktikovali sve ove savjete.
 
Neka ti riječi: "La ilahe illallah" budu ono što najiskrenije izgovaraš i neka ti one budu zadnje što ćeš izgovoriti prilikom odlaska sa ovoga svijeta.

O jelu i piću...

 

Suzdrži se i budi zadovoljan malim, i nastoj da jedeš od onoga što si lično svojim trudom zaradio ukoliko si u stanju

 
Ne jedi ništa od onoga što nije halal.
 
Operi ruke prije i poslije jela.
 
Bismillom počinji jesti i piti i posliije se zahvali Allahu dž.š. na tome.
 
Jedi, pij, uzimaj i daji desnom rukom.
 
Jedi ispred sebe.
 
Nemoj se prezasićivati.
 
Navikavaj članove svoje porodice da zajednički jedu.
 
Ako si pozvan kod nekoga obavezno se odazovi, izuzev ako će na tom skupu biti šerijatom zabranjenih djela, a nisi u stanju da ih spriječiš.
 
Ne idi na gozbu na koju nisi pozvan.
 
Nastoj da tvoju hranu jedu samo pobožni (bogobojazni) ljudi, i da sam ne jedeš nego hranu privrženih vjernika.
 
Ne upotrebljavaj srebrno i zlatno posuđe, jer je ono strogo zabranjeno.
 
Svoga gosta počasti i ne budi škrt, a ni rasipnik.
 
Ako nekome odeš u goste nemoj puno zahtijevati.
 
Lijepo i propisno kolji one životinje koje je dozvoljeno klati, a ubij one koje je naređeno ubijati i nipošto ne muči bilo koje živo biće.
 

O Postu...

Mjesec Ramazan posti radi Allaha dž.š.  čvrsto se nadajući Njegovoj nagradi.

 
Pazi da se ne omrsiš ni jedan dan Ramazana bez stvarnog opravdanja.
 
Noći Ramazana provedi u ibadetu, a pogotovo lejletul-kadr.
 
Posti šest dana Ševvala.
 
Posti deveti i deseti (ili jedanesti) dan Muharrema (ašura).
 
Posti u mjesecu Ša'banu koliko god si u stanju.
 
Posti ponedeljkom i četvrtkom (ali i druge dane).
 
Posti bjele dane svakog mjeseca, a oni su 13,14,15 dan hidžretskih mjeseci.
 
Svoju suprugu upozori da ne posti nafilu u tvome prisustvu izuzev sa tvojom dozvolom.
 
Odgodi sehur do posljednjeg vakta, a požuri sa iftarom čim nastupi njegov vakat, osim kada je oblačno (Onaj ko nema sata ili vaktije).
 
Iftari se hurmom, a ako ne nađes onda vodom.
 
Iftari se i ručaj halal hranom.
 
Pozovi na iftar komšije i poznanike, jer je Ramazan mjesec darežljivosti.
 
Pridržavaj se adaba (propisa) posta: ne ogovaraj, ne laži i bespotrebne stvari ne pričaj.
 
Nastoj da ne ostaviš 'itikaf u zadnjih deset dana Ramazana.
 
Sadekaifitr (vitre) sa zadovoljstvom i draga srca udjeli.
 
Noći uoči (obadva) bajrama provedi u namazu i drugim vidovima ibadeta.
 
Što glasnije tekbir donosi na dan bajrama i u danima tešrika.
 
Kurban kolji svake godine ukoliko si u stanju.
 
Od kurbana ništa ne prodaji.

O Moralu...

Iskaži poštovanje prema imenu Allaha dž.š. kad god ga spomeneš time što ćeš dodati "dželle šanuhu" i slično.

 
Uvjek donesi salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s. kad god se njegovo ime spomene.
 
Kada se spomene ime nekog od ashaba ili čuvjenih alima i evlija reci: "Radijellahu anhu", ali znaj da nije evlija svaki onaj kome je turbe podignuto, ili čije se ime često spominje.
 
Nastoj da budeš stidljiv i kloni se nepristojnosti i drskosti, jer stid donosi svako dobro.
 
Svijetu se obraćaj riječima koje je u stanju razumjeti.
 
Čuvaj se nepristojnih i nedoličnih stvari.
 
Budi kulturan i pristojan - lijepa ponašanja, jer najkbolji među ljudima je onaj koji je najljepšeg ponašanja.
 
Nastoj da od sebe odgoniš ljutnju i da sputavaš svoju srdžbu.
 
Budi pažljiv, lagan i blag, a kloni se grubosti i naglosti.
 
Budi vedra lica, sa osmijehom i lijepe riječi, a čuvaj se namrštenosti.
 
Ne prekidaj govor drugog, nego ga lijepo saslušaj.
 
Ne došaptavaj se sa jednim ako vas je samo trojica u društvu.
 
Što više nazivaj selam, onome koga znaš i onome koga ne znaš.
 
Izgovaraj selam kako je prenešen u sunnetu: "Esselamu alejkum..." a nemoj pozdravljati išaretom - rukom ili glavom, izuzev kao potvrdu selama.
 
Čuvaj se da zavoliš ustajanje drugih pred tobom.
 
Rukuj se sa muškarcima, jer se rukovanjem opraštaju grijesi.
 
Ne nadviruj se kako bi pogledao u nečije dvorište ili kuću prije nego  što za to zatražiš dozvolu, te di bude dozvoljeno.
 
Nikoga ne špijuniraj i ne slušaj razgovor ljudi koji ne vole da ih čuješ.
 
Drži se samoće ukoliko se bojiš za svoj iman mješajući se sa drugima.
 
Nemoj dozvoliti da ne govoriš bili sa kim, izuzev ako je to radi Allaha dž.š..
 
Nikoga ne grdi i ni o kome loše ne pričaj.
 
Nikoga ne proklinji, čak ni životinje ili predmete.
 
Strogo se čuvaj potvore drugih i optuživanja za zinaluk, jer je to jedan od najvećih grijeha.
 
Ne plaši (brata) muslimana i nikakvu mu štetu ne čini.
 
Nastoj da izmiruješ zavađene, čak i pomoću dozvoljene laži.
 
Ako ti se neko izvine primi njegovo izvinnjenje i nastoj da mu potražiš opravdanje prije nego što ti se izvine.
 
Nikome ne nadjevaj rzžne nadimke i njima ga nipošto ne zovi.
 
Čuvaj se "nemimeta" prenošenja nečijeg govora drugome sa namjerom da ih zavadiš.
 
Čuvaj se gibeta (ogovaranja), a gibet je da govoriš o drugom no što  on ne voli.
 
Nemoj nikog kaljati niti ismijavati.
 
Ne slušaj ono što nije dozvoljeno govoriti.
 
Ne piši ništa od onoga što je zabranjeno govoriti i slušati.
 
Imaj lijepo mišljenje o drugima, jer je jedan dio sumnji grijeh.
 
Reci što vrijedi (hajr) ili šuti.
 
Budi čistih grudi. Nemoj zaviditi i mrziti nikoga.
 
Budi skroman. Nemoj se oholiti i ponositi ni pred kim.
 
Nemoj se diviti sam sebi i svojim ostvarenjima.
 
Ne hvali sam sebe i ne pripisuj sebi ono što nije tačno.
 
Ne obraćaj se griješniku, pokvarenjaku i nevjerniku pohvalnim epitetima.
 
Budi iskren i kloni se laži. Laž je jedan od velikih grijeha.
 
Ne budi dvoličnjak - ne dolazi jednima sa jednim, a drugima sa drugim licem.
 
Ne zaklinji se ničim drugim osim Allahom dž.š. i nemoj se često zaklinjati, bez obzira što si iskren.
 
Nikoga ne potcjenjuj, jer među ljudima nema razlike izuzev po bogojaznosti, a stvarno stanje stvari je po onome kako se one završe.
 
Ukloni sa puta sve što smeta.
 
Nemoj sjediti po putu niti kafanama, i ne ulazi u prostorije (zabranjene) zabave (kina, klubove i sl.).
 
Ispunjavaj svoja obećanja i nemoj lagati i varati.
 
Ne odlazi vračarima i prorocima, i ne vjeruj u njihove iskaze, kako ti ne bi propala sva djela koja si uradio.
 
Ne crtaj lik čovjeka niti životinje, jer su slikari koji to rade od onih koji će na Sudnjem danu biti kažnjeni najtežom kaznom.
 
Ne iskazuj poštovanje prema slikama tako što ćeš ih objesiti na zid ili posebno ih čuvati, jer ćeš time zabraniti ulaženje meleka u svoju kuću.
 
Ne igraj karata i ostale slične igre od kojih nema koristi.
 
Ne pjevaj i ne slušaj pjesme (stihove) koje pjevaju griješnici i oni koji se vjere ne drže.
 
Ne slušaj muziku i ne kupuj bilo šta od muzičkih instrumenata, pa čak ni frulu.
 
Ne zabavljaj se rastijerivanjem golubova.
 
Ne zatvaraj kanarinca (islično) u kafez.
 
Ne spavaj na balkonu koji nije ograđen.
 
Ne spavaj na stomaku (licu), jer tako šejtan spava i Allah dž.š. je ljut na onoga ko to čini.
 
Ne sjedi na crti između sunca i hlada.
 
Ne otvaraj usta prilikom zijevanja, nego stavi vanjski dio svoje lijeve ruke na njih. i nemoj podizati glas prilikom zijevanja, kihanja i podrigivanja.
 
Kada neko kihne i kaže: "elhamdulillah" reci mu: "jerhamukellah" (allah ti se smilovao), a on neka odgovori: "jehdikumullahu ve juslihu balekum" (Da te Allah dž.š. uputi i podari svako dobro).
 
Ne vjeruj da ti bilo šta donosi nesreću, i ne pripisuj stvarnu moć i uzrok nikome osim Allahu dž.š..
 
Ne drži psa, izuzev za lov ili čuvanje.
 
Izbjegavaj zviždanje i aplaudiranje, jer su to običaji nemuslimana.
Ponedeljak
2019-06-24
9:10 PM
Kalendar
«  Juni 2019  »
PoUtSrCePeSubNed
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Prijaviti se
Willkommen Gost!
Mini-Chat
Kako vam se svidja nasa Sehara
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Islamska sehara
 
Ovaj sajt je posvecen onima koji ..
netraze srecu
kod nikog drugog sem kod
Allaha dz.s, jer u istini nam
samo on moze podariti istinsku
 srecu insAllah..

      Jacaa_R_19

 X_nicija lutkica_X
 
Rekao je Resulullah, s.a.v.s: "Allah me zadužio sa devet
stvari, a ja s njima zadužujem vas. Zadužio
me da budem iskren i u tajnosti i u javnosti, zadužio
 me da budem pravedan i u zadovoljstvu
i u srdžbi, da budem umjeren i u bogastvu
 i u siromaštvu,da opraštam onome ko mi zulum cini,
 da dajem onome ko meni uskracuje,
da obilazim onoga ko mene zapostavlja, da mi
šutnja bude razmišljanje, da mi govor bude
zikr (spominjanje Allaha),
i da mi svaki pogled bude pouka!"
  
 
 

 


Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz