"Islamska sehara" Selam Alejkum

Menü
Einloggen
Suche
[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forumregeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Moderator in diesem Forum: pazarska-sehara  
Islamska Sehara » Testkategorie » Za sve Sestre iz nase Islamske sehare » SESTRO, ŠTA ĆEŠ SUTRA KAZATI GOSPODARU ???
SESTRO, ŠTA ĆEŠ SUTRA KAZATI GOSPODARU ???
pazarska-seharaDatum: Petak, 2009-02-20, 3:08 AM | Nachricht # 1
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Ponukan svim onim što čovjek može u toku ljeta vidjeti na našim ulicama, odlučio sam da bol i osjećaje moga srca pokušam riječima prebaciti na papir, da iskažem makar dio onoga što me boli, u iskrenoj želji da se popravi stanje muslimana, u želji da žene koje danas svoje tijelo pokazuju svima i svakome jednog dana vidimo u džamiji, kako nose islamsku nošnju, odgajaju svoju djecu da žive za Islam (a ne od njega), kako se stide da neko ko im nije mahrem čuje njihov glas a kamoli da pokažu od svoga tijela nešto što šerijat zabranjuje. Da ih vidimo da su se priključile karavani pokajnika koji neprestano upućuju dove Uzvišenom, popraćene toplim suzama, u kasnim satima večeri, da pređe preko njihovih grešaka. Da ih vidimo kako se trude mnogo više nego drugi, sve u želji da stignu one koji su ih pretekli u prikljućivanju karavani pokajnika.

Ono što svakodnevno vidimo na našim ulicama od razgolićenosti, prepunih ljetnih bašta u kojima muslimani „ubijaju“ svoje skupocijeno vrijeme, prepunih bazena za kupanje, mladića i djevojaka koji se, bez imalo stida, grle i ljube po ulicama naših gradova samo su neki od pokazatelja koliko daleko su ljudi otišli u kršenju Allahovih granica, koliko su daleko od Allahove obećane pomoći, i, koliko su blizu Allahovoj kazni koja, kada dođe, neće ostaviti one koji su bili dobri već će obuhvatiti i dobre i loše. Koliko je u našem društvu grijeha-zbog jednog od njih su uništavani čitavi narodi-kamata na svakom koraku, prostitucija, alkohol, droga, homoseksualizam, razgolićenost, krađa, bespravno ubistvo, korupcija i mnogo drugih, koje, ako bi sve željeli nabrojati, trebalo bi mnogo vremena a i hartije, pa kako očekivati prosperitet u takvom društvu?!...

Ovaj tekst posvećen je ženskoj populaciji, dijelu društva koji je veoma zapostavljen kada je upitanju opominjanje, podučavanje,vjerska edukacija, iako nema nikakve smetnje da ga čitaju i muškarci. Muškarci se po ovom pitanju u mnogome razlikuju od žena. Muškarci svake sedmice prisustvuju džumi namazu i na taj način saznaju o svojoj vjeri. Dok je to stvar, koja u velikom broju slučajeva, zaobilazi žene iako ženama po islamu nije zabranjeno da dolaze na džumu.

Ako na sve to pridodamo da žene brojno sačinjavaju polovinu društva, ako ne i više, a drugu polovinu one ljuljaju u svome naručju, onda je to dodatni motiv da se ženskoj populaciji posveti posebna pažnja kada je u pitanju opominjanje, podučavanje i prenošenje propisa vjere. Ako na sve spomenuto pridodamo činjenicu da ako žena krene putem koji nije ispravan, u ovom slučaju da ostavi islamski način življenja, negativne posljedice toga će trpiti cijelo društvo.Zbog svega spomenutog veoma bitno je da se posebna pažnja posveti ženskoj populaciji kada je u pitanju podučavanje, opominjanje i pozivanje u islamski način življenja.


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Petak, 2009-02-20, 3:08 AM | Nachricht # 2
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Mi živimo u vremenu kada su ljudi islamski način življenja bacili daleko iz leđa, prigrlili objeručke sve što dolazi od zapada bez bilo kakve recenzije, bez razlike da li je to korisno ili nije, da li je to moralno ili nije, bez razlike da li to vodi Allahovom zadovoljstvu ili srdžbi, bez razlike da li je to u koliziji sa načelima vjere ili ne, bez razlike da li je to nešto čega se stidi razuman insan, nešto što je ispod svakog nivoa, nerijetko ispod životinjskog nivoa. Žena u svemu tome ima posebno mijesto. Neprijetelji čovječanstva pokušavaju da za ostvarenje svojih ciljeva iskoriste ženu. Treba priznati da su u velikoj mjeri uspjeli. Pogledamo li na naše ulice, sve će nam biti jasno. Na svakom koraku su žene koje pokušavaju, otkrivajući svoje tijelo, da privuku pažnju muškaraca. Svojim oblačenjem pokazuju koko nisu shvatile svrhu njihovog postojanja na dunjaluku. Pokazuju da nikada nisu sebi postavile pitanje;

Zašto sam na dunjaluku? Ko bi trebao da bude moj uzor u svakodnevnom životu? Šta ću sutra reći Gospodaru kada me upita o mome životu, kako sam ga provela, pokoravajući se onome što se tražilo od mene ili nisam?

Da li sam ispunila svoju obavezu odgoja djece ili ne? Zato ćemo u ovom tekstu spomenuti neka svojstva koja bi pri sebi trebala da ima žena muslimanka i na taj način da postane koristan član ovog društva, a ne neko ko će predstavljati probleme ovom ionako napaćenom i neustrojenom društvu. Sva svojstva koja spomenemo su mrtvo slovo na papiru koja ništa ne znače dok se ne pretvore u praktični život. Pošto je mnogo svojstava koja bi žena muslimanka trebala da ima pri sebi ako želi da postane koristan član ovog društva, a na taj način se i pripremi za odlazak sa dunjaluka, spomenut ćemo ova svojstva bez većih pojašnjenja, a one (oni) koje čitaju trebale bi da se preispitaju da li pri sebi imaju spomenute osobine.

Ako ih budu posjedovale, to je veliko dobro u kojem treba nastaviti, a ako ih ne budu posjedovalie, da pokušaju da ih zapamte i praktično sprovedu u svakodnevnom životu

1- Žena muslimanka bi trebala da osjeća odgovornost za članove svoje porodice. Da razmišlja da je njena uloga u porodici velika, možda veća od uloge muža. Muž mnogo vremena provodi izvan kuće, što ga čini da nema uvida u sve što se dešava u kući, dok je žena ta koja mnogo vremena provodi sa djecom i to je čini da poznaje njihovo stanje bolje nego otac. I samo ako žena zakaže u ovom segmentu života, negativne posljedice će osjećati cijelo društvo. Majka je ta koja treba da odgaja svoju djecu i da ih od malena podučava lijepom ponašanju, da ih podstiče da budu čestiti, uzoriti, pošteni, korisni jednom društvu, da ih uči da budu nosioci vjere jer je u prakticiranju vjere svako dobro ovoga i onoga svijeta. Da su žene ispunile samo ovu zadaću koliko bi mirnije i ljepše živjeli.


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Petak, 2009-02-20, 3:09 AM | Nachricht # 3
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
2- Žena muslimanka bi trebala da svojim ponašanjem traži isključivo Allahovo zadovoljstvo. Da u svakodnevnom životu, kada dođu u sukob interesi ljudi i interes Stvoritelja ljudi, da daje prednost interesima Stvoriteljima ljudi. Koliko nam je ovo svojstvo potrebno u svakodnevnom životu. Nerijetko se dešava da žena krši Allahove zakone čuvajući na taj način interese onih koji je okružuju. Koliko je žena koje bi nosile islamsku odjeću ali se stide društva koje ih okružuje. Zaboravljajući pri tome da nam te osobe kojih se danas stidimo neće moći pomoći na Sudnjem danu kada za to budemo pitani, niti će biti sa nama kada nas same spuste u mračni kabur.

3- Žena muslimanka bi trebala da se poduči propisima vjere, a naročito onima koji su karakteristični za žene. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se nepoznavanje vjerskih propisa dobro ukorjenilo kod velikog broja žena. Neznanje ni u kom slučaju nije poželjno a naročito ako se radi o nepoznavanju vjerskih propisa za čije pridržavanje ili ostavljanje će čovjek polagati račun na Sudnjem danu. Kako tražiti od supruge da bude pokorna mužu a ona nezna njegova prava kod nje, kako tražiti od žene da odgaja djeci a nema znanja za to, kako tražiti od majke da djecu poduči moralnim osobinama a ona nije u stanju da razluči moralne osobine od nemoralnih, do te mjere da određene nemoralne osobine smatra moralnima. Koliko je majki koje, nesvjesno, podstiču svoju djecu na nemoral. Primjera je toliko da ih ne treba spominjati.

Majka (a i otac)gleda svoju kćerku kako razgolićena izlazi iz kuće, sama odlazi na mjesta koja ne doliče moralnim osobama, dolazi kasno navečer kada želi i s kime želi, da li je ovo odgajanje djece moralnim ili nemoralnim osobinama?!

Nerijetko se dešava da dijete određene stvari bolje shvati od roditelja, pa počne da praktikuje vjeru, ostavlja nemoral, alkohol, drogu, razgolićenost, ne želi da idu na ekskurzije, na maturske večeri, a najveće prepreke na tom putu su njegovi roditelji koji smatraju da je to konzervativno, postavljaju pitanja; zašto se izdvajati od ostalog svijeta?

Umjesto da se ponose svojim djetetom koje želi da sačuva svoju čast i moral oni su ti koji ga odgovaraju od toga i tako ga svojim rukama guraju u ovodunjalučku prpoast, koja će pravo lice pokazati tek na Sudnjem danu.

Roditelji su svojoj djeci pustili da sami biraju put budučnosti, a kada saznaju da je njihovo dijete konzument droge, začude se, ili kada saznaju da je njihova kčerka u drugom stanju, začude se, a nisu svjesni da su oni glavni krivci za to. Dijete ne posjeduje dovoljno mudrosti niti živitnog iskustva da bi samo sebi biralo društvo i put kojim će ići kroz budučnost, već su roditelji ti koji moraju da mu pomognu u tome a naročito u ovim teškim vremenima.

4- Žena muslimanka bi trebala da sebi traži dobro i čestito društvo, ono društvo koje će joj pomoći u njenom životu u svakom pogledu. Društvo koje će je pomoći ako zapadne u duhovnu krizu, ako primijete da njeno duhovno stanje slabi, oni su ti koji će joj dodati bratsku ruku i sačuvati je od pada u duhovni ponor. Društvo koje se potpomaže u pridržavanju za propise i načela ove vjere. Društvo koje poziva moralu, čestitosti, čednosti, poštenju, tome da čovjek bude korisna ćelija ovog društva. Društvo koje će insana potstaknuti na izučavanje vjere, prisustvovanje sijelima u kojima se uči o Allahovoj vjeri, ili bilo kojem drugom sijelu gdje će insan naučiti nešto korisno, bez razlike da li je to vjerskog ili svjetovnog karaktera.

Poznata je izreka u našem narodu u kojoj se kaže;“ Skim si takav si.“ Ova izreka ima potporu u argumentima vjere. Allahov Poslanik je kazao:“Čovjek je na vjeri svog prijatelja, pa neka svako od vas gleda koga će za prijatelja izabrati.“ Zato čovjek treba da što dalje bude od svih onih koji pozivaju dirktno ili indirektno nemoralu i razvratu. Društva koje svoje vrijeme provodi u beskorisnim izlascima, sjedenju po kaficima, onih koji ni u kom slučaju ne razmišljaju o stanju društva u kojem se nalaze


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
Islamska Sehara » Testkategorie » Za sve Sestre iz nase Islamske sehare » SESTRO, ŠTA ĆEŠ SUTRA KAZATI GOSPODARU ???
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Unsere Umfrage
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Mini-Chat
Freunde
Statistik

Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz