"Islamska sehara" Selam Alejkum

Menü
Einloggen
Suche
[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forumregeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Moderator in diesem Forum: pazarska-sehara  
Islamska Sehara » Testkategorie » Šejtanovo došaptavanje ljudima » Šejtanovo došaptavanje ljudima
Šejtanovo došaptavanje ljudima
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 8:40 PM | Nachricht # 1
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Šejtan nikad ne posustaje u svojim namjerama da čovjeka u vjerovanju pokoleba, da ga s Allahova Puta skrene i da ga na stranputicu okrene. On je u tome itekako uporan. Koliko je šejtanovo došaptavanje za čovjeka opasno najbolje govori činjenica da nam je Uzvišeni Allah naredio da tražimo Njegovu zaštitu od šejtana i šejtanskog došaptavanja.

"Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i ljudi!"
Postoje dvije vrste njegova došaptavanja: unutarnje i vanjsko. Šejtanovo unutarnje došaptavanje prisutno je u svakoj osobi. On stalno ljudima nabacuje ružne misli i osjećaje, nagovara ih na ono što je ružno, a odvarća ih od dobrih djela i od ibadeta. Način da se zaštitimo od takve vrste njegova došaptavanja je:

1) Pojačan ibadet (učenje Kura'na i traženje zaštite od Allaha)
Bilježi Muslim u Sahihu od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kad neko prouči ajet sedžde, pa učini sedždu, šejtan se od njega udalji plačući i rekne: Teško meni, njemu je naređena sedžda, on je izvrši i zaslužit će Džennet, a meni je naređena i ja sam odbio da je učinim, time sam pogriješio i zaslužio Džehennem."
Bilježe Buharija i Muslim u sahihima od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Šejtan na potiljku svakog od vas koji hoće da spava sveže tri čvora. Prilikom vezanja svakog od tih čvorova on rekne: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj.' Ako se probudi i spomene Allaha, odveže se jedan čvor. Ako ustane i uzme abdest, odveže se i drugi čvor, a ko, nakon što uzme abdest, klanja koji rekat nafile, odveže se i treći čvor i on ustaje raspoložen i radin, u protivnom, ustaje neraspoložen i lijen."

2) Čišćenje tijela i abdest
Priča Ibn Abbas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Čistite svoja tjela, Allah vas očistio! Neće nijedna osoba zanoćiti čista pod abdestom a da s njom neće zanoćiti melek, kad god se noću prevrne, on rekne: 'Allahu, oprosti ovome Tvom robu jer je legao čist i pod abdestom.' "

3) Učenje Kur'ana
Uzvišeni Allah kaže: "Kad čitaš Kur'an, između tebe i onih koji u onaj svijet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv stavimo, a na srca njihova pokrivače da ga ne bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kada ti spomeneš Gospodara svoga u Kur'anu, Njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg."


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 8:40 PM | Nachricht # 2
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
4) Zikr, spominjanje Allaha
Bilježi Ibn Ebu Dunija u djelu Mekaiduš-šejtan, Ebu Ja'la u Musnedu i El-Bejheki u djelu Šuabul-iman od Enesa b. Malika da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Šejtan svoj nos stavi na čovjekovo srce, pa ako čovjek spomene Allaha on nestane, a ako čovjek zaboravi spomenuti Allaha, on mu u srce počne (ubacivati sumnju) i šaputati."
Prenio je Es-Suhejli od Omera b. Abdul-Aziza, koji je kazao: "Neki je čovjek zamolio svoga Gospodara da mu pokaže mjesto u njegovu tijelu gdje boravi šejtan. Allah mu pokaza unutrašnjost njegova tijela i šejtana, koji bijaše u liku žabe s nosom poput žaoke komarca. Nalazio se između njegovih plećki i srca, a nos je zabio u njegovo srce i došaptava." Es-Suhejli kaže: „Šejtan koji došaptava čovjeku i koji mu ubacuje sumnju u srce nalazi se između čovjekovih plećki i srca. Zbog toga je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, među plećkama imao pečat poslanstva.“
Bilježe Seid b. Mensur u Musnedu i Ebu Davud u Sunenu od Urvea b. Ruvejma da je Isa, alejhi selam, molio Allaha da mu pokaže mjesto šejtanova boravka u čovjekovu tijelu. Allah mu pokaza šejtana u liku zmije koja je stavila glavu na njegovo srce. Kad čovjek spomene Allaha, ona se udalji, a kad prestane ona se vrati da mu natura ružne misli. Kad zaboravi na spominjanje Allaha, ona mu samo došaptava i natura ružne misli

5. Raspoloženje i radostŠejtani ne vole kada su vjernici veseli i radosni. Oni im, po svaku cijenu, svojim došaptavanjima i naturanjem raznih misli žele nametnuti tugu i neraspoloženje. Kaže Ahmed b. Ebu Huavri: Požalio sam se Sulejmanu ed-Daraniju na misli koje me obuzimaju i na šejtansko došaptavanje koje osjećam, pa je kazao: "Ako želiš da to prestane, čim osjetiš tako što, ti se razveseli, jer vjernikovo raspoloženje i radost su nešto što šejtan ne podnosi."

6.Traženje zaštite od Allaha
Uzvišeni Allah kaže: "A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer on, uistinu, sve čuje i zna sve."
Prenio je Ibn Sunni od Aiše da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko osjeti nešto od šejtanovog došaptavanja i ružnih misli, neka tri puta rekne: Amenna billahi ve birusulihi (mi vjerujemo u Allaha i Njegove Poslanike), otići će to od njega."
Često se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćao Uzvišenom Allahu riječima: "Allahu, zaštiti moj razum od zlih misli i odstrani od mene šejtanovo došaptavanje."
Vanjsko šejtanovo došaptavanje dijeli se na dvije vrste: povremeno i stalno. Povremeno šejtanovo došaptavanje dolazi na isti način kao i unutarnje, a uzroci su šejtanova zloba i želja da čovjeku naudi. Od toga se štitimo na isti način kao i od njegova unutarnjeg došaptavanja.
Što se tiče stalnog šejtanovog došaptavanja, ono dolazi vradžbinom i sihrom. Bilo da je neko dotičnoj osobi izravno napravio sihr, ili je napravio nekome drugom pa dotična osoba na njega nagazila. Osoba koja ima ovu vrstu došaptavanja čuje razne glasove koji je nagovaraju na ono što je najružnijž: da se baci s visokog mjesta, da se ubije, da ubije dijete, da zapali kuću i sl. Ta vrsta došaptavanja liječi se na poseban način i o tome će kasnije biti govora.


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 8:41 PM | Nachricht # 3
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Šejtanovi napadi na ljude

Ne samo da šejtan zavodi ljude i da im došaptava ružne misli, on vreba svaku priliku da naudi čovjeku, pa i da ga napdne. Da bi šejtan mogao napasti čovjeka on mora ući u ljudski organizam, ili ga dotaknuti, ili ga, pak, zapahnuti. Kad šejtan ili džin uđu u ljudski organizam oni obično idu u mozak. Iz centara mozga u stanju su da utječu na bilo koji organ ljudskog tijela. Postoje četiri vrste šejtanskog napada:
a) Potpuni napad, to je kada šejtan obuhvati cijelo ljudsko tijelo. U tom slučaju osoba se potpuno šlagira ili potpuno poludi.
b) Djelimični napad, to je kada šejtan ukroti samo pojedine dijelove ljudskog tijela, kao što su ruka, noga, jezik i sl.
c) Trajni napad, to je kada šejtan trajno ili duži vremenski period neprestano drži pojedine dijelove tijela ili cijeli organizam, i
d) Privremeni napad, to je kada šejtan, samo na trenutak, drži pojedine dijelove ljudskog tijela ili cijeli organizam.

Uzvišeni Allah kaže: "Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio." Uzvišeni Allah kaže: "Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi." Uzvišeni Allah kaže: "I sjeti se roba našeg Ejuba kada je Gospodaru svome zavapio: Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva! Da uistinu šejtani napadaju čovjeka govore i ovi hadisi. Metar b. Abdur-Rahman el-A'nek kaže: „Ispričala mi je Eban kći Veza'a b. Zura'a da je njen djed Zura' odveo Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sina, ili je kazao, sestrića koji bijaše opsjednut šejtanskim ludilom. Pošto smo stigli u Medinu, priča moj djed, rekao sam Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Doveo sam ti sina, ili je kazao, sestrića luda. Doveo sam ga da mu proučiš i da zamoliš Allaha za njegovo ozdravljenje. „Dovedi ga reče Allahov Poslanik,“ sallallahu alejhi ve sellem. Ja mu skidoh odjeću u kojoj je putovao a obukoh mu drugu i dovedoh ga k njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Primakni mi ga i okreni njegova leđa prema meni!“ Potom Allahov Poslanik, sallallahu ajejhi ve sellem, skupi svoj ogrtač odozdo i odozgo i poče ga (njime) udarati u leđa i to takvom žestinom da sam mu vidio bjelinu ispod pazuha, govoreći: „Izlazi neprijatelju Allahov!, izlazi neprijatelju Allahov!“ Ubrzo dječak poče gledati normalno. Potom ga posadi ispred sebe i poče se za njega moliti, a kad je završio učenje dove, potro ga je rukama po licu."

Ubej b. Ka'b kaže: "Bijah kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad mu dođe neki beduin i reče: Allahov Vjerovjesniče, imam brata koji je bolestan. Šta mu je, upita Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem? Opsjednut je, odgovori on. Dovedi mi ga, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga je doveo, on ga posadi ispred sebe i prouči mu: Fatihu, prva četiri ajeta sure El-Bekare, El-Bekare, 163. i 164. ajet, Ajetul-kursi, tri posljednja ajeta sure El-Bekare, Alu Imran, 18. ajet, El-A'raf, 54. ajet, El-Mu'minun, od 15 - 18., ajeta, El-Džin, 3. ajet, prvih deset ajeta sure Es-Saffat, posljednja tri ajeta sure El-Hašr, Kul huvallahu ehad i Muavizetejn. Pošto ovo prouči, čovjek ustade zdrav kao da mu ništa nije ni bilo."
Šejtani se ne usuđuju lahko napasti vjernike koji se istinski drže propisa vjere, zikr čine, uče Kur'an i traže zaštitu u Allaha. Oni njih obično napadaju u tri slučaja: kad su srditi, kad su tužni i žalosni i kad su nemarni i previše opušteni. Šejtani najčešće napadaju one koji su nemarni prema vjeri i vjerskim propisima, koji se slabo sjećaju Allaha, koji vrlo malo ili nikako uče Kur'an i koji ne traže zaštitu u Allaha.


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
Islamska Sehara » Testkategorie » Šejtanovo došaptavanje ljudima » Šejtanovo došaptavanje ljudima
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Unsere Umfrage
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Mini-Chat
Freunde
Statistik

Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz