"Islamska sehara" Selam Alejkum

Menü
Einloggen
Suche
[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forumregeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Moderator in diesem Forum: pazarska-sehara  
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Udavajte neudate i ženite neoženjene
Udavajte neudate i ženite neoženjene
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 4:48 PM | Nachricht # 1
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Brak je sunnet i praksa poslanika i vjerovjesnika. U tom kontekstu Allah Uzvišeni kaže: "I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali." (Prevod značenja, Er-Ra´d, 38) To je put vjernika koji se odazivaju naredbi Uzvišenog: "Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati, Allah je neizmejrno dobar i sve zna." (Prevod značenja, En–Nur,32)

Ovo je naredba od Uzvišenog Allaha skrbnicama da žene one koje su pod njihovim nadzorom od muškaraca i žena. A još je preče da se i sami ožene kako bi očuvali čednost i sačuvali se od nemorala. Stupajući u brak čovjek se odaziva i Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi koju prenosi Ibn Mesud da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O skupino mladića ko od vas ima materijalnih mogućnosti neka se oženi to će mu sačuvati pogled i stidno mjesto a ko ne može neka posti on će mu biti zaštita.” (Buharija i Muslim)
Također Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je upozorio staratelje od posljedica spriječavanja braka ili njegovog odgađanja kad zaručnik posjeduje svojstvo takvaluka i lijepog odgoja.
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Ako vam zaprosi kćerku neko sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni dajte mu je, ako to ne učinite nastat će smutnja i veliki nered.” (Tirmizi, 394/3, br. 1084/3)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da onaj koji želi brak zaslužuje Allahovu pomoć i pomoć od braće muslimana. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Trojica zaslužuju Allahovu pomoć; borac na Allahovom putu, onaj koji prenosi vijesti i želi to da učini i onaj koji se ženi da bi sačuvao čednost.” (Tirmizi Sunen, 158/4, br. 1655)
Od dova dobrih Allahovih robova koja se prenosi u Kur´anu je i sljedeća: “ Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!” (Prevod značenja, El-Furkan,74) Znači oni koji mole Allaha Uzvišenog da im iz njihove kičme izvede djecu koja će Njemu biti pokorna, obožavati Ga, Njega Jedinog, Koji nema druga. ‘Ikrime kaže: “Ne žele time ljepotu niti krasotu, nego žele da budu pokorni.” (Tefsir, Ibn Kesir, str. 949)

Brakom čovjek zadovoljava strasti na plodonosan, halal, zdrav i čist način. Osnova ovoga propisa bi bila da je on obavezan da onoga ko se boji da bi mogao pasti u nemoral, pogotovo u vremenu kada su ljudi slabi u vjeri a kada je mnogo stvari koje pozivaju u to. Allahovim robovima je naređeno da budu kreposni i da se čuvaju harama a način da to realizuju je upravo brak.
Brak je šerijatska veza između čovjeka i žene koja je regulisana bračnim ugovorom a koja ima svoje šartove i ruknove. Islamski brak objedinjuju mnogobrojne koristi i mudrosti, i njime se ostvaruju plemeniti ciljevi od kojih su i sljedeći:

1. Očuvanje potomstva i produžetak ljudskih vrsta iz generacije u generaciju što mogućava formiranje društva, sprovođenje Šerijata i uzdizanje Vjere.

U “Sunenima” na više je načina preneseno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženite se rotkinjama i imat ćete mnogo potomstva, jer ću se ja vama ponositi pred drugim zajednicama na Sudnjem danu.”
Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Kada čovjek umire, prestaju mu se bilježiti njegova djela osim u tri slučaja:
Ako iza sebe ostavi dobro dijete koje će pozivati na Pravi put, ili ako ostavi iza sebe nauku koja će koristiti drugima, ili kakvo drugo dobro djelo iz koga će proistjecati korist drugima.” (Muslim)

2. Očuvanje časti i stidnog mjesta, seksualno zadovoljavanje, postizanje čednosti a čuvanje od nemorala i grijeha. Ovaj cilj za sobom povlači zabranu bluda i puteva koji vode do njega počevši od teberrudža (razgolićavanja), ihtilata (mješanja muškaraca i žena) i pogleda.

3. Brakom se ostvaruju i drugi ciljevi kao što je smiraj supruge od tuge i životnih tegoba, u njemu žena nalazi spas od teškog rada.

“… I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju .” (Prevod značenja, Er-Rum, 21)

Ako zastanemo nad ovim ciljevima braka uvidjet ćemo koliku štetu povlači odustajanje od bračnog života kao što je nepostojanje potomstva, uništavanje kuća, nestanak čednosti i kreposti, i ružan završetak na ovom svijetu. Od najvećih posljedica koje prouzrokuje napuštanje bračnog života i slabljenje vjerskog odgoja duša.
Njihovom imanskom jačanju doprinosi čednost i bračna zaštita. Zato neka svaki čovjek uloži truda kako bi stupio u islamski brak i tako intimno zaštitio.
A Allah Uzvišeni kaže: “ A ko se Allaha budeo bojao On će mu izlaz iz svake situacije naći.” (Prevod značenja, Talak, 2)


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Udavajte neudate i ženite neoženjene
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Unsere Umfrage
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Mini-Chat
Freunde
Statistik

Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz