"Islamska sehara" Selam Alejkum

Menü
Einloggen
Suche
[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forumregeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Moderator in diesem Forum: pazarska-sehara  
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Majka vjernika Aiša, radijallahu anha
Majka vjernika Aiša, radijallahu anha
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 4:51 PM | Nachricht # 1
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je oženio Aišu, r.a., po naredbi svoga Gospodara, a donio mu je Džibril njen lik u komadu svile, prije nego što će je oženiti. Naslovio je El-Buhari poglavlje u svome Sahihu u "Knjizi braka" ovako: "Poglavlje gledanja u ženu prije braka", a zatim je prenio hadis sa senedom čiji tekst glasi:

"Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aiši, radijallahu anha: "Pokazano mi je u snu kako te dovodi melek u platnu od kvalitetne svile, govoreći mi: "Ovo je tvoja žena." Zatim sam otkrio veo sa tvoga lica, pa kad ono ti. Rekao sam: Ako ovo bude od Allaha, ostvarit će se." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se oženio sa njom, u Mekki, kada je imala šest godina, dvije godine nakon smrti majke pravovjernih Hatidže, radijallahu anha.Zatim ju je priveo sebi, u Medini, kada je imala devet godina, i to u ševvalu prve godine po hidžri. Nije se, sallallahu alejhi ve sellem, oženio sa djevojkom mimo nje. Živjela je sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, devet godina, a postala je udovica u osamnaestoj.
Allah, s.v.t., ju je odabrao za dragu ženu Svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bila u cvijetu svoje mladosti i jeku oštroumnosti i bistrine, da bi bila čista stranica u koju se urezuje znanje poslanstva. Ovo je od mudrosti Uzvisenog Allaha radi očuvanja vjere. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je primjer i uzor ummetu.
Na nama je da ga slijedimo u svim segmentima njegovog života, kao što je, izmedju ostalog, njegovo ponasanje u kući, postupanje sa porodicom i u stvarima koje nisu poznate osim njegovim ženama. Radi ovog vrlo važnog zakonodavnog cilja Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ženio mnogo žena kako bi jedna drugu upotpunjavale u pamćenju njegovog sunneta u kući i bračnom životu, te prenošenju istog do ummeta. U tome je najbolja bila iskrena Aiša, majka pravovjernih, r.a.

Zapamtila je od znanja poslanstva ono što nije zapamtila ni jedna druga, pa ga je raširila u ummetu. Ona je od ashaba koji mnogo prenose hadis, a oni su manjina, kao: Ebu-Hurejre, Ibn-Abbas, Ibn-Omer i Enes, Allah bio zadovoljan sa svima njima. Prenijela je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 1210 hadisa. Složili su se El-Buhari i Muslim na 174 njena hadisa, dok sam Buhari bilježi 54, a sam Muslim njih 68. Najviše o čemu prenosi su propisi, zbog toga se kaže da je prenijela ummetu četvrtinu Šerijata. Od nje prenosi veliki broj ashaba, kao sto su njen otac Ebu-Bekr Es-Siddik, Omer ibn El-Hattab, njegov sin Abdullah, Ebu-Hurejre, Ibn-Abbas, Amr ibn El-As, Ebu-Musa El-Esari, itd. Od nje, takodje, prenosi i veliki broj tabiina.

Od najpoznatijih su: Mesruk ibn El-Edzde'a, El-Esved En-Neha'i, Se'id ibn El-Musejjib, Urve sin njene sestre, Ebu-Seleme ibn Abdurrahman, Es-Sabi, Mudzahid, Ata' ibn Ebi-Rebbah, Ikrime, Nafi' mevla Ibn-Omer i Amra bint Abdurrahman. Kaže Ata' , Allah mu se smilovao,: "Aiša je bila najboljeg razumijevanja (u fikhu), najučenija i najtačnijeg viđenja u svemu općenito. " Kaže hafiz Muhammed ibn Sihab Ez-Zuhri : "Kada bi se sabralo svo Aišino znanje i znanje svih ostalih žena, Aišino znanje bi bilo bolje."


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Srijeda, 2008-11-26, 4:51 PM | Nachricht # 2
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Bilježi Et-Tirmizi od Ebu-Muse El-Esarija, Allah bio zadovoljan sa njim, da je rekao: "Nismo mi, ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nikada pitali Aišu, r.a., o nekom ne jasnom hadisu, a da kod nje nismo našli znanje o njemu." Aiša, r.a., je bila najdraža osoba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od svih ljudi. Prenose El-Buhari i Muslim od Amra ibn El-Asa, r.a., da je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,: "Ko ti je najdraži od ljudi?" Rekao je: "Aiša." Pa ga je upitao: "A od muškaraca?" Reče: "Njen otac."
Biljezi Et-Tirmizi da je neki čovjek raspravljao o Aiši, r.a., (podvrgavao je kritici) u prisustvu Ammara ibn Jasira, r.a., pa mu je rekao: "Gubi se rugobo! Zar uznemiravaš Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, dragu?!"
Mesruk, r.a., kada bi prenosio hadis od nje, rekao bi: "Pričala mi je Siddika (Iskrena), kćerka Siddika (Iskrenog), najmilija žena Allahovog miljenika." Biljezi Muslim u svome Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojoj kćerci Fatimi, radijellahu anha: "Zar ne voliš ono što ja volim?" Rekla je: "Naravno da volim." Rekao je: "Pa zavoli ovu." I pokazao je na Aišu." Bila je Aiša, r.a., blagoslov za ummet.

Zbog nje je spušten ajet o tejemumu, kao milost i olakšica muslimanima do Sudnjeg dana. Zbog toga je rekao Usejd ibn Hudajr , r.a.: "Nije ona vaš prvi blagoslov, o porodico Ebu-Bekrova." Dogadjaj "El-Ifk", u kojem su munafici Medine potvorili Siddiku, r.a., i o kojem je Allah spustio Kur'anski ajete, te propisao propise koji čuvaju čast vjernika od jezika munafika i pokvarenjaka, bio je, takodje, njen blagoslov. Spustio je Allah Uzvišeni vezano za iskrenu Aišu, r.a., šesnaest ajeta iz sure En-Nur, koji ce se učiti do Sudnjeg dana. Kažu učenjaci: "Kada Allah Uzvišeni spomene u Kur'anu ono što Mu mnogobošci pripisuju, veliča sam Sebe riječima "subhanellah" (Slava pripada Allahu).

Kaže Allah Uzvišeni: "I rekli su: "Allah je sebi uzeo dijete." Subhanehu – Slava Njemu pripada." Kaže Uzvišeni Allah vezano za Aišu, r.a.: "Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: "Ne dolikuje nam da o tome govorimo. Subhaneke - Slavljen neka si Ti! To je velika potvora." Veličao je Allah sam Sebe riječima "subhanellah", u odbacivanju potvore Aiše, kao sto je veličao sam Sebe u odbacivanju svake manjkavosti i nesavršenstva sa Svoga bića. Kaže Ez-Zamahseri: "Kada bi podrobno analizirao Kur'an i istraživao ono čime se prijeti griješnicima, ne bi našao da je Allah Uzvišeni i u čemu grublji i strožiji kao u osudi Aišine, r.a., potvore."
Zbog toga su četvorica imama, kao i drugi učenjaci islama, čije se riječi uvažavaju, jedinstveni da onaj ko potvori Aišu, r.a., za blud postaje nevjernik i izlazi iz islama. Od njega se razvodi njegova žena, ne ukopava se u groblju muslimana, niti mu se klanja dženaza, zbog toga što je zanijekao šesnaest ajeta iz Kur'ana spuštenih o nevinosti Aiše, radijellahu anha. Pa neka se Allah smiluje Siddiki kćerci Siddika, opravdanoj sa nebesa. Koliko je samo dala ummetu ogromnog hajra sa svojim širenjem Poslanikovog znanja i koliko smo samo vidjeli dobra od njenog blagoslova. Preselila je, Allah bio zadovoljan sa njom, 17. Ramazana, 58. godine po hidžri, a zakopana je u Bekijji. Neka Allah bude zadovoljan s njom i neka je učini zadovoljnom i sretnom.


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Majka vjernika Aiša, radijallahu anha
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Unsere Umfrage
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Mini-Chat
Freunde
Statistik

Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz